Loggo
Svenska   Engelska

NYHETER
2015-12-15
God Jul och Gott Nytt År
2017-01-02
Nu har vi tagit plats i våra nya lokaler
©Copyright 2016.
Hallindens Mekaniska AB

FÖRETAGSPRESENTATION  

Från och med den 1 oktober 2010 har Hallindens Mekaniska AB övertagit Enhovs Mekaniska HB genom förvärv av maskiner och inventarier och hyr in sig i befintliga lokaler.

 

Verksamheten fortsätter som tidigare med större resurser vilket leder till ännu större möjligheter till snabba leveranser etc.

Håkan Johansson är ny kontaktperson vilken Ni med förtroende kan vända Er till.